products.discontinued

Vladimir Devide: Japanska haiku poezija

0,00 kn

Vladimir Devide
Japanska haiku poezija i njen kulturnopovijesni okvir
Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1976.
278pp 22.5x13,5 cm
Lijepo bibliofilsko izdanje.
Likovno i tehnički uredio Mihajlo Arsovski
Zaštitna dizajnirana kutija Uvez konopcima.
Četiri ilustracije u boji.