Vera Marsić-Petar Selem-Zvonko Maković: Božidar Rašica

200,00 kn

Božidar Rašica (Ljubljana, 1912 – Zagreb, 1992) Studirao je arhitekturu u Rimu, Beogradu, Varšavi i Zagrebu, gdje je diplomirao 1942. U Varšavi je povremeno radio kod V. Pasckowskoga (1936. i 1937.), a u Zagrebu 1939. u gradskome Odsjeku za urbanizam i u ateljeu D. Iblera. Bio je glavni projektant biroa Rašica (od 1954), nastavnik na Akademiji za primijenjenu umjetnost (1952. i 1953.) i na Arhitektonskom fakultetu (od 1966). Projektirao je niz stambenih, sajamskih i školskih zgrada. Slikarstvom se bavi od rane mladosti na poticaj strica Marka Rašice. U početku je sklon intimizmu i kolorističkom izričaju. Od 1940-1947. razdoblje je oblikovnog sažimanja, a 1950-ih godina prelazi u čistu apstrakciju. Suosnivač je grupe EXAT-51. Početkom 1970-ih povratak figuraciji. Od 1952. radi scenografije za mnoge domaće i svjetske pozornice.

 Bozidar Rašica (Ljubljana, 1912 - Zagreb, 1992) studied architecture in Rome, Belgrade, Warsaw and Zagreb, where he graduated in 1942. In Warsaw, he occasionally worked with V. Pasckowski (1936. and 1937.), and in Zagreb during 1939 he worked for the City Department of Urbanism and with Drago Ibler. Between 1952 and 1953 Rašica was a teacher at the Academy of Applied Arts. Beginning in 1954 he was chief architect of the Rašica Studio, and from 1966 onward he was a lecturer at the Faculty of Architecture. Rašica designed a series of housing, fair and school buildings. He painted from an early age thanks to the encouragement of his uncle Marko Rašica. His early works have intimist tendencies and expressive colors. His work during 1940-1947 is marked by a compression of form, and since the 1950s his paintings became purely abstract. Rašica was a co-founder of EXAT-51. The early 1970s marked his return to figuration. From 1952 onward Rašica designed stage sets for numerous national and international theaters.

Autor: Vera Marsić-Petar Selem-Zvonko Maković
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb
Izdanje: prvo / first
Godina: 2009
Uvez: tvrdi + ovitak
Format: 23x23
Stranica: 434