Telo umetnika kao subjekt i objekt umetnosti

100,00 €

Vladimir Kopicl & Ana Raković
Telo umetnika kao subjekt i objekt umetnosti
Body Art Antologija
Likovni salon tribine mladih - Novi Sad, 1972.
21,5 X 30 cm
Materijal preuzet iz Avalanche, New York, / katalog `Dokumenta 5` Kassel i časopis Problemi, Ljubljana