Sanja Iveković: Žene i politika mira

Na upit

Sanja Iveković: Žene i politika mira

Plakat

50x70 cm

High Quality Screen Print / visokokvalitetan  sitotisak

Ženski međunarodni forum
Centar za ženske studije, Zagreb 1993.