Ratko Aleksa: Komunikacije

133,00 €

Komunikacije : mapa : ručni rad / Ratko Aleksa. Artist Book. Koprivnica : Galerija Koprivnica, 1979. godine. Mapa sadrži redizajnirane autorove novinske tekstove, ponajviše objavljivane u ˝Vjesniku˝ od 1976.-79. o komuniciranju i komunikacijskoj proizvodnji kao što video, o TV, radiju, stripu, plakatu… 

Recezenti projekta Radoslav Putar, Marijan Špoljar.

Oprema Ratko Aleksa.

Autor: Ratko Aleksa
Izdavač: Galerija Koprivnica
Izdanje: prvo
Godina: 1979
Format: 30
Stranica: 119