products.discontinued

Mihajlo Arsovski: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, općine Blatuša

Na upit

Ivo Brešan: Predstava Hamleta u selu mrduša donja, općine Blatuša

Design: Mihajlo Arsovski

Sitotisak / High Quality Silk Screen Print

67 × 96.5 cm

Zagreb, 1971.

Režija Božidar Violić.

Teatar &TD. Bijela podloga, okvir. petokrake zvijezde (bordure), naizmjenično narančaste i crvene. Zeleni okvir i raster linija između kojih tekst u tisku crne.