Petar Petrović Njegoš: Gorski vijenac / Luča mikrokozma

750,00 kn

Petar Petrović Njegoš: Gorski vijenac / Luča mikrokozma

Bibliofilsko izdanje, koža. U kožnoj kutiji.

Jubilarno izdanje, 90 godina od prvog izdanja u Crnoj gori

Tiraž 499 primjeraka, numerirano 184 / 499

Predgovor Slobodan Tomović

Obod, Cetinje 2003. godine.

Priprema izdanja Slobodan Saša Samardžić

14,5x23cm

227p