Penezić & Rogina: Staklena kuća

Na upit

Vinko Penezić & Krešimir Rogina
Staklena kuća za slijepog čovjeka
Diptih: Uzdužni presjek + Poprečni presjek
Signed and numbered
Edition 50
103 x 703 mm
Zagreb 1992.
Screenprint / sitotisak Atelier Brane Horvat