Paležanski: Oporuka Aleksandra Nikiforovića

2.500,00 kn

S. M. Paležanski: Oporuka Aleksandra Nikiforovića
Jadran Dubrovnik, 1927.
215pp
13,5x20 cm
Paležanski je poznati po zbirci Pesme sa lutanja ka DaDi, koju je likovno opremio Bogoljub Konjevod. Također je bio i urednik i osnivač avangardnog časopisa Venturaementas (objavljen je samo jedan broj)