OHO: Pegam in Lambergar

750,00 €

OHO: Pegam in Lambergar

Art Marko Pogačnik

Poezija / Poetry Iztok Geister Plamen

Artist Book

edicija OHO

Ljubljana, 1968.

11.1 x 20.1 cm

V Ljubljani : samozaložba [I. G. Plamen, 1968]. - [80] str.