Nuša i Srečo Dragan: Project thinking visualisation

Na upit

Nuša i Srečo Dragan: 1. aprilski susreti
Plakat i novine za projekt na 1. aprilskim susretima
Beograd, 1971. godine
Plakat 24x70 cm
Novine 12,5x22,5 (2pp)
Projekat misaone vizualizacije objekta
Misli videnu kocku u desnu stranu svaki dan u 12.00h.
Project thinking visualisation of object think of the seen right cube every day at 12.00h