Novina Nova Galerije Studentskog centra 54

60,00 €

Novina Nova Galerije Studentskog centra: 54 / Zadnji broj
Zagreb, 1976.
Novine izdaje: Galerija Studentskog centra, Zagreb, Savska 25, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu; urednik novina: Vladimir Gudac; grafički urednik: Borislav Ljubičić; prijevod: Silva Letica; suradnici: Ida Biard, Vladimir Gudac, Želimir Koščević, Fedor Kritovac, Davor Matičević, Marijan Susovski; Danijel Jelinić, Miroslav Koprivica, Zlatko Vlašić, Milan Rajčević, Zrinka Novak, Božidar Gargo, Peđa Ristić, David B. Kusik, Mario Hlača
41,8 x 29,5 cm