Marijan Jevšovar: Zlatko Milković

2.500,00 kn

Marijan Jevšovar: Zlatko Milković

Skice za portret. Portret je publiciran u romanu Tamnica iz 1942. godine. Rad je rađen obostrano, na obje strane papira.

Opremljen u kvalitetni nature okvir, između dva stakla.