Ljubomir Micić, urednik: Zenit 2 - reprint

150,00 kn

Zenit, broj 2 - reprint. Zenit, broj 1. Bibliofilski reprint. Tiskano u 320 numeriranih primjeraka.

Izdanje je vjerna rekonstrukcija časopisa iz vremena objavljivanja. Pri izradi korišteni su papiri u bojama, strukturama i debljinama koji u potpunosti odgovaraju papirima na kojima su tiskani originali. Svi su brojevi otisnuti u veličini originala. Time je postignuta maksimalna vizualna ali i taktilna vjernost originalima.

The edition faithfully reproduces the journal from the time of its publication. In the production we have used papers in the colours, structures and weights that correspond entirely to the papers on which the originals were printed. All the numbers have been printed in the original size. Thus the maximum visual and tactile faithfulness to the original has been achieved

Autor: Ljubomir Micić, urednik
Izdavač: Horetzky, Zagreb
Godina: 2008
Uvez: meki