Juraj Dobrović: Polje

Na upit

Juraj Dobrović: Polja / Fields

New Tendencies 3 / Litografija

Zagreb, 1964.

Numbered 1/10

Potpisano / Signed

42x42 cm

Na Novim tendencijama 3 koje su bile 1965. godine, Dobrović je bio najvažnija pojava, a glavni interes su Polja koja radi kao serigrafije, reljefe te na kraju kao prostorne konstrukcije.