Josip Vaništa : Antun Branko Šimić

20.000,00 kn

Josip Vaništa : Antun Branko Šimić
Originalni crtež iz ciklusa Crteži 1980-1990.
Potpisan JV na crtežu u donjem desnom kutu.
Na pozadini ispisano Vaništinim rukopisom:
A.B.Šimić / olovka / 1980 - 1990
Opremljen u kvalitetni nature okvir
Crtež 34 x 31 cm
Opremljen 52 x 72 cm