Ivan Picelj: Plakat u Hrvatskoj do 1941.

Na upit

Ivan Picelj: Plakat u Hrvatskoj do 1941.
Plakat izložbe. Zagreb, 1974. godine.
58x80 cm
High Quality Screen Print / visokokvalitetan sitotisak
Podloga u tisku sive, dolje centrirano pravokutna ploha (zaobljenih uglova): reprodukcija u višebojnom tisku: djevojčica s cvijećem. Gornji dioplakata: naziv izložbe (3 reda), ispod 2 bloka informativnih tekstova o izložbi, sve bijelim slovima.