Ivan Picelj: 100 YU / izložba plakata

Na upit

Ivan Picelj: 100 YU / izložba plakata
Zagreb, 1972
84 × 59 cm
Atelier Brane Horvat (Studio S)
High Quality Screen Print / visokokvalitetan sitotisak
Sivi okvir, srebrnosiva podloga sa sivim pravokutnim rasterom. Gore horizontalniniz: spektar boja, ispod svake boje tekst u tisku crne (krajnjelijevo i desno:yugoslavia, ispod ostalih 100 plakata u 6 jezičnih verzija). Donji dio plakata:tekst u tisku crne.