Đuka Kavurić

100,00 €

Đuka Kavurić - arhitekt, studij unutarnjega uređenja završio 1926. na Državnoj umjetničkoj obrtnoj školi u Münchenu. Jedan je od osnivača Likuma (1948) i ULUPUH-a (1950).

Plakat iz početka osamdesetih za izložbu Borba za oslobođenje Hrvatske 1944/1945. Zagreb, Muzej revolucije.

Offset print.

52x75 cm

Tisak Offsettisak Interprogres, Zagreb