Novina Nova Galerije Studentskog centra 11

60,00 €

Studenstki centar Sveučilišta u Zagrebu, Galerija Studentskog centra, Zagreb, Savska 25; Plakat B. Bućan, Katalog D. Tomičić; katalog štampan u 500 primjeraka; tisak: Medicinska naklada, Zagreb, Šalata 3; Dalibor Martinis modul n & z, Stano Filko. Autor/i Dalibor Martinis, Stano Filko, Boris Bućan, Davor Tomičić. 

Stanje - odlično.

Autor: Dalibor Martinis
Izdavač: Galerija SC
Izdanje: prvo/first
Godina: 1970
Uvez: meki
Format: 29,6X42