Boris Senker: Hrestomatija novije hrvatske drame 1895-1940

150,00 kn

Boris Senker rođen je u Zagrebu 1947. Maturirao je 1966. na Gimnaziji u Puli. Komparativnu književnost i anglistiku studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1971. diplomirao, a 1982. doktorirao obranivši disertaciju o kazališnom radu Milana Begovića. Na Odsjeku za komparativnu književnost radi od 1971.; za redovitoga profesora na Katedri za teatrologiju izabran je 1996. Voditelj je Poslijediplomskoga i doktorskoga studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. Od 1990. vanjski je urednik u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu, prvo Bibliografije kazališta , objavljene 2004., potom Kazališnoga leksikona . Bio je član uredništva časopisa Prolog i istonaslovne biblioteke te u dva navrata (1985.-1990. i 1995.-2000.) vodio kazališnu kroniku u Republici . Kao stipendist Fulbrightove zaklade boravio je od siječnja do lipnja 1985. u New Yorku (NYU). Sudjelovao je na međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj, Italiji, Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Uža su područja njegova stručnog zanimanja drama i kazalište u renesansi i XX. stoljeću te kazališna režija.

Tematika prvog dijela “Hrestomatije novije hrvatske drame” prof. dr. Borisa Senkera je razvoj novije hrvatske drame od kraja XIX. stoljeća do godine 1940. Senker razvija inovativnu stilskorazvojnu shemu hrvatske dramske književnosti prve polovice XX. stoljeća s nekoliko stilskih pravaca: modernistički (verizam, artizam i protoekspresionizam), avangardni i analitičko-realistički. U prvom dijelu dvotomne hrestomatije predstavljeno je dvadeset četiri dramatičara (od Iva Vojnovića do Augusta Cesarca) sa znalački odabranim fragmentima iz njihovih najznačajnijih djela, od kojih je svaki popraćen priređivačevim kratkim predgovorom (o autoru i djelu), podacima o prvoj izvedbi i izdanjima (u knjigama) te popisom važnije literature i izborom citata iz relevantnih književnih i kazališnih kritika, studija i eseja, što čitatelju i korisniku knjige omogućava brzo snalaženje u opširnoj građi. Na početku je opširna i instruktivna uvodna studija dr. Borisa Senkera o problematiziranom razdoblju, a na kraju je rječnik tuđica i regionalizama te tumač imena i pojmova.
Namjena je hrestomatije prije svega priručnička (knjiga je vrlo dobro došla i učeniku i studentu, kao i svakome onom tko se zanima za povijest hrvatske drame i teatra), premda ona svojim bitnim aspektima (uvjerljivom periodizacijom i poetsko-tipološkom podjelom) postiže izvorne znanstvene rezultate, sintetizirajući ono što je naša filologija do sada kazala o toj temi.

Autor: Boris Senker
Izdavač: Disput, Zagreb
Izdanje: prvo / first
Godina: 2000
Uvez: tvrdi
Format: 17x24
Stranica: 552
Potpis: autor