Arhitektura

Sortiraj po
Prikaži po stranici

Vera Marsić-Petar Selem-Zvonko Maković: Božidar Rašica

Božidar Rašica-arhitektura-scenografija-slikarstvo-pedagoški i znanstvani rad. Luksuzno izdanje o članu Exata 51 i velikom i svestranom umjetniku.
200,00 kn

Marina Bagarić: Arhitekt Ignjat Fischer

Bez plaćanja poštarine za područje Hrvatske. Arhitekt Ignjat Fischer (Zagreb, 18.6.1870. – 19.1.1948.) visokom je kvalitetom i inovativnošću svojih brojnih projekata snažno obilježio vrijeme i grad Zagreb, prostor u kojem je živio. Tijekom četiri desetlj
200,00 kn

Radovan Miščević, urednik: Radovan Miščević,

Monografija obuhvaća razvojne planove i urbanističke projekte na čijoj koncepciji i sintezi je autor radio kao vodeći planer - projektant, studije i istraživanja, urbanističke i arhitektonske natječaje, arhitektonske projekte i realizacije u razdoblju 195
200,00 kn

Ivo Maroević, autor izložbe: Arhitektura 70-ih godina u Hrvatskoj

Arhitektura 70-ih godina u Hrvatskoj-17. zagrebački salon. Autor izložbe i predgovor na engleskom i hrvatskom jeziku Ivo Maroević. Grafičko likovni urednik Slavko Hengsman.
200,00 kn

Tomislav Premerl, urednik: Hrvatska arhitektura u XX. stoljeću

U ovome zborniku radova sa znanstvenoga skupa što ga je Matica hrvatska organizirala u studenome 2007. predstavljeni su radovi dvadeset i osmero uglednih hrvatskih kritičara, teoretičara i povjesničara arhitekture, u kojima su sintetizirane i valorizioran
200,00 kn

Janez Koželj: Arhitektov Bilten 1981.

Arhitektov Bilten - Katalog k razstavi - Ljubljana 1981. godine. Predgovor Jurij Kobe.
200,00 kn

Arhitektura klasicizma i ranoga historicizma u Zagrebu

Arhitektura klasicizma i ranoga historicizma u Zagrebu Knjiga Arhitektura klasicizma i ranoga historicizma u Zagrebu autorice Viki Jakaša Borić uspješno objedinjava odlike znanstveno utemeljenog diskursa s populariziranjem iznimno kompleksne i slojevite teme. Dodamo li tome i nužnost edukativnog djelovanja koje u okolnostima poput naših, gdje je graditeljska baština nerijetko prepuštena najrazličitijim oblicima devastiranja, postaje aktualnije nego ikada, očito je da ciljevi znatno prelaze okvire detaljne inventarizacije graditeljske baštine i povijesno-umjetničke analize stila. Klasicistička i ranohistoricistička arhitektura Zagreba bila je predmet brojnih istraživanja dokumentiranih relevantnom znanstvenom i stručnom literaturom. Između ostalih, izdvajaju se analize opusa pojedinih graditelja u knjigama Lelje Dobronić Bartol Felbinger i graditelji njegova doba te Graditelji i izgradnja Zagreba u doba historijskih stilova te studije Ive Maroevića, Aleksandera Lasla, Olge Maruševski, Snješke Knežević i drugih koji se bave pojedinim segmentima arhitekture i urbanizma unutar „dugog“ 19. stoljeća. Oslanjajući se na dosege prethodnih studija na području povijesti, politike, gospodarstva, intelektualne i kulturne povijesti, ali i teorijske analize stila 19. stoljeća, knjiga donosi prvi sustavni i cjeloviti prikaz pojava objedinjenih sintagmom klasicizma i ranog historicizma u zagrebačkoj arhitekturi. Rasvjetljavajući razdoblje od kraja 18. do kasnih šezdesetih godina 19. stoljeća, knjiga donosi nove zaključke o posebnostima stilskih dominanti, nerijetko fluidnim kronološkim granicama te transferima kulturnih utjecaja locirajući Zagreb s obzirom na središta srednjoeuropske kulture - Jasna Galjer
200,00 kn

Grad Split i arhitekt Ante Kuzmanić

Grad Split i arhitekt Ante Kuzmanić Autor:grupa autora Izdavač UPI-2M PLUS 375pp Splitski arhitekt Ante Kuzmanić, autor značajnih projekata i dobitnik niza priznanja za svoje realizacije, u knjizi Grad Split i arhitekt Ante Kuzmanić bilježi više od 30 godina arhitektonske prakse, preispituje stečena iskustava i vrijednosti u njima, kako bi identificirao aktivnosti i strategije koje je potrebno provesti u budućnosti. Stoga ova knjiga nije standardna monografija (većinu tekstova napisao je sam Kuzmanić) već je istovremeno i monografija i teorijski tekst o pojedinim urbanističkim i arhitektonskim fenomenima, a pored toga ima i obilježja memoarske proze. Knjiga je koncipirana u tematski različita poglavlja u kojima su, uz profiliranu zajedničku temu, prikazana Kuzmanićeva viđenja arhitektonske prakse popraćena njegovim odabranim realizacijama i projektima. Autor uvodnih tekstova u svako poglavlje je Vedran Mimica, a detaljne prikaze pojedinih realizacija i projekata napisala je urednica knjige Sanja Matijević Barčot. Knjiga je to o gradu Splitu koja kroz Kuzmanićeva viđenja zbivanja na gradskoj planerskoj i projektantskoj sceni tijekom proteklih desetljeća, nudi odgovore na brojna pitanja ali i vizije razrješavanja problema.
200,00 kn

Misao u arhitekturi: Velimir Neidhardt

Arhitektonski opus akademika Velimira Neidhardta, jednoga od ključnih protagonista hrvatske kasne moderne čija su djela obilježena i decentnim refleksijama na postmodernu, metabolistički i high-tech izričaj, često je nagrađivan i objavljivan, a neke od njegovih realizacija već danas su uvrštene u antologije naše novije arhitekture. Istovremeno s projektantskim djelovanjem postupno je gradio i vlastiti teorijski opus – arhitektonsku misao koja se razvijala kroz brojne objavljene diskusije, znanstvene članke, kritike i osvrte, strukovne manifeste i knjige... Od prvoga njegova objavljenog teksta napisanog 1968. do danas, tijekom 50 godina djelovanja teorijski je diskurs postao neizostavan dio Neidhardtova stvaralačkog prosedea, a ideja ova knjige jest pružiti cjelovit kritički uvid u tu opsežnu i plodnu sferu njegove pisane riječi. Uz 90 autorskih tekstova, knjiga u zasebnoj cjelini donosi i deset intervjua koji s ležernijom, razgovornom formom ideje i misli Velimira Neidhardta prezentiraju na živ i zanimljiv način, blizak širem krugu čitatelja. Usto, u publikaciju je uključeno i dvadeset odabranih tekstova uglednih kritičara i teoretičara koji su pisali o Neidhardtovim djelima kako bi se \'metodom retrospekcije\' iznova mogao pratiti valorizacijski slijed njegova pozicioniranja u hrvatskoj arhitekturi i urbanizmu.
200,00 kn

Drago Galić, urednik: Arhitekti - članovi Jugoslavenske akademije

Ova edicija u sažetoj formi prikazuje ne samo životopise arhitekata članova Jugoslavenske akademije (Holjac, Iveković, Antolić, Kauzlarić, Haberle, Galić, Magaš, Begović... ) već i popis njihovih najkarakterističnijih djela, koja dokazuju da se u tom stva
200,00 kn

6. zagrebački salon - Prijedlog

6. zagrebački salon - Prijedlog. Galerija SC, Zagreb, 1971. godine. Plakat i katalog Ante Kuduz. Tema - Grad kao prostor plastičnog zbivanja. Ilustrirano. boris Bućan, Julije de Luca, Slobodan Braco Dimitrijević, Ivo Stepić, Nada Orel, Borislav Ljubičić,
200,00 kn

Davor Matičević, predgovor: Dugave

Dugave - stambeno naselje u Novom Zagrebu. Urbanistički projekt od ideje do realizacije. Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb 1977. Predgovor Davor Matičević i Ivan Čizmek koji je i autor koncepcije izložbe. Direktor Radoslav Putar. Naklada 500.
200,00 kn

Ivo Maroević: Graditeljska obitelj Grahor

Društvo historičara umjetnosti Hrvatske, Zagreb 1968. godine. Tvrdi uvez + ovitak. Obitelj Grahor bila je tipična domaća porodica, koja u toku triju generacija, što ćemo ih pratiti, pokazuje početan bljesak, a zatim postupan i stalan pad, koji će je u tre
200,00 kn

Vinko Penezić i Krešimir Rogina : Tko se boji vuka još u digitalnoj eri

Aaron Betsky, umjetnički direktor arhitektonske izložbe u sklopu Venecijanskog Bijenala pozvao je hrvatske arhitekte Vinka Penezića i Krešimira Roginu da sagrade instalaciju u Corderijama Arsenala specijalno za potrebe predstavljanja na temu 'Out there: A
199,00 kn

Vinko Penezić i Krešimir Rogina : Who's Afraid of Big Bad Wolf in Digital Age

Englesko izdanje monografije ''Tko se boji vuka još u digitalnoj eri'' o nastupu na Venecijanskom bijenalu arhitekture Hrvatski najnagrađivaniji i svjetski priznati arhitekti Vinko Penezić i Krešimir Rogina pozvani su da se po prvi puta u povijesti hrv
199,00 kn

Krešimir Rogina: Abecedarij arhitekture

Autorova "znanstvena autobiografija" koja govori više o tome odakle dolazi, a manje kamo stremi, u vidu kolumne objavljivana u subolnjem kulturnom dodatku Jutarnjeg lista od 6. travnja 2002. do 12. travnja 2003.
160,00 kn

Snješka Knežević: Zagrebačka zelena potkova

Znanstvena monografija obrađuje najveće skupno urbanističko djelo historicističke kulture u Zagrebu nastalo tijekom 19. stoljeća - osam reprezentativnih trgova perivoja uokolo najstrožeg središta grada (Trg Nikole Šubića Zrinjskoga, Trg Josipa Jurja Stros
150,00 kn

Lukša Beritić: Urbanistčki razvitak Dubrovnika

Naslovnica Josip Vaništa. Urednik i predgovor Josip Seissel. Iz sadržaja knjige: Od osnutka Dubrovnika do kodifikacije Statuta, Odredbe Statuta o regulaciji grada, Veliki potres iz 1667. godine, reprodukcije i planovi, u prilogu karta 23x42 cm.
150,00 kn

Krešo Ćosić, urednik: Zagrebački mostovi

Zagrebački savski mostovi niz je cestovnih, željezničkih i pješačkih mostova koji spajaju lijevu i desnu obalu rijeke Save u gradu Zagrebu. Knjiga je tiskana povodom puštanja u promet Jadranskog most. Urednik Krešo Ćosić. Dizajn Zvonko Lenner. Tekstovi: K
150,00 kn

Andrej Uchytil: Dubrovačke pouke arhitekta Nevena Šegvića

Istraživanje obilne referentne građe i trinaestogodišnje svakodnevno djelovanje uz prof. Šegvića rezultiralo je izborom opusa pomoću kojeg je Uchytil utvrdio suštinske profesorove pouke. Nakon disertacije “ Opus arhitekta Nevena Šegvića” obranjene 2002. n
150,00 kn

Ivan Juras: Arhitektura između verbalnog i vizualnog

U ovoj knjizi teoretskih tekstova, autor, profesor Arhitektonskog fakulteta obrađuje različitost struktura verbalnog i vizualnog jezika te nemogućnosti neposrednog prijenosa figura i značenja iz jednog sustava u drugi kao i kakva je pozicija arhitekture i
150,00 kn

Mirjana Sanader: Ancient Greek and Roman cities in Croatia

The remains of the ancient Greek and Roman cities in Croatia and their architectural characteristics are a subject of an ever-growing public interest. Croatia is not alone in this. In many other countries mat have inherited and preserved its ancient monum
150,00 kn

Miljenko Bernfest & Maroje Mrduljaš : 90-09:Nagrađena Hrvatska arhitektura

Knjiga je prikaz tendencija na hrvatskoj arhitektonskoj sceni od 1990. do danas, donesen kroz prizmu najznačajnijih nacionalnih arhitektonskih nagrada: godišnjih nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata te nagrade Vladimir Nazor za arhitekturu i urbanizam k
150,00 kn

Zvonko Pađan: Podrijetlo arhitekture

U svojoj novoj knjizi Podrijetlo arhitekture Zvonko Pađan nastoji rasvijetliti one elemente ljudskosti i spoznaje koji objašnjavaju i vode stvaralačkom činu koji djelo građenja prevode u arhitekturu. Tema koju je pokrenuo Zvonko Pađan nedvojbeno je vel
150,00 kn