Arhitektura

Sortiraj po
Prikaži po stranici

Borka Bobovec: 2/2 XX

Odabirom arhitektonskih dijela i protagonista autorica monografije, Borka Bobovec, opisuje vrijeme turbulentnog stvaranja novih država, novih odnosa između istoka i zapada, drugačijeg, snažnog i prodornog gospodarstva s jedne strane i siromaštva s druge,
150,00 kn

Programi i manifesti arhitekture XX. stoljeća

Programi i manifesti arhitekture XX. stoljeća Priredio Ulrich Conrads ; preveo Nikica Petrak. Prijevod djela: Programs and manifestous of the 20th century architecture, Str. XIII-XXIII: Predgovor hrvatskom izd. / K. Rogina, Zastupljeni autori: Viktor Kovačić, Henry van de Velde, Hans Poelzig Conradsov izvornik sadrži 68 programatskih napisa u originalnom obliku. Objavljen 1964., u hrvatskom izdanju dopunjen je nizom kasnijih međunarodnih tekstova o arhitekturi te hrvatskim prilozima od 1900. do 1995.
150,00 kn

Peter Blake: Majstori graditelji

Majstori graditelji / Peter Blake ; prijevod Nikica Petrak ; Marijan Hržić. Karlovac : Naklada društva arhitekata, građevinara i geodeta, 1998 IX, 399 str. : ilustr. ; 20 cm Prijevod djela: The master builders.
150,00 kn

Anamnesis-Dijalozi umjetnosti u javnom prostoru

Sandra Uskoković: Anamnesis-Dijalozi umjetnosti u javnom prostoru UPI2M, 2019. Knjiga je posvećena kulturnim i umjetničkim praksama koje uspostavljaju nove modele aktivnog sudjelovanja u stvaranju i mijenjanju kako urbane kulture tako i samog urbanog prostora s ciljem njegova slojevitijeg shvaćanja i korištenja. Kritička studija monografskog tipa na temu opstojnosti i spoznajnih potencijala umjetničkih intervencija u javnom prostoru grada, tematski je aktualna u ovo vrijeme krize i kritičkog preispitivanja praksi stvaranja grada u domeni javnog prostora. Djelo je izvoran i značajan doprinos razvoju znanosti jer obuhvaća tematski raspon koji do sada nije bio znanstveno sakupljen i obrađen u nacionalnim okvirima, a rijetka su izdanja ovoga tipa i u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj sredini. Iznimno je važna prisutnost i značajno djelovanje organizacija i udruga posvećenih alternativnim načinima shvaćanja i korištenja javnog prostora u Hrvatskoj. Autorica tako svoje teze potkrepljuje konkretnim primjerima umjetničkih i aktivističkih udruga i umjetnika koji na njima svojstven način umjetničkog djelovanja upozoravaju na važnost interakcije umjetnosti i prostora ali na pitanje njegove održivosti i funkcionalnosti.
150,00 kn

Boris Magaš: Misli o arhitekturi

Predstavljamo 2. dopunjeno izdanje knjige Boris Magaš – Misli o arhitekturi koju je priredio dr.sc. Alen Žunić. Uz ostalo, u ovome izdanju ažurirana je autorova bibliografija jer je posthumno objavljeno još nekoliko njegovih tekstova koji su se pojavili u novim pretiscima. Time je pokriven vremenski raspon publikacija od 1962.- 2017. godine, a zahvaljujući novim istraživačkim prinosima objavljenim u zborniku Znanstvenog simpozija o arhitekturi Borisa Magaša, održanog u Karlovcu 2014. godine, precizirani su i neki podaci u njegovoj biografiji. Za drugo je izdanje uvodna studija o Magaševu teorijskom, znanstvenom i publicističkom opusu priređena i u engleskom prijevodu što će, nadamo se, doprinijeti boljem poznavanju i diseminaciji njegova pisana opusa u inozemstvu. Na koncu, napravljen je i redizajn naslovnice što knjizi daje atraktivniji vizualni identitet prožet motivom Magaševe arhitekture. Knjiga donosi 40 ključnih tekstova akademika Borisa Magaša nastalih u razdoblju od 1962.–2013., stvaraoca u čijem profilu je spojen veliki talent arhitekta i znanstvenika-teoretičara, dubokog poznavatelja naše i svjetske kulture. U knjigu su uvršteni vrijedni dosad neobjavljeni tekstovi, primjerice odabrana poglavlja iz autorovog doktorata, ili recentni radovi koji drugdje još nisu publicirani. Tekstovi su nizani kronološki jer za sagledavanje geneze Magaševe teorijske misli posebno je zanimljiv slijed tema koje su ga zaokupljale u pojedinim razdobljima. Na taj način moguće je sagledati teorijski, znanstveni i publicistički opus akademika Magaša kroz njegov kritički odnos ali i afirmativni pristup utemeljen na principima dubljim od subjektivnih reakcija. Tekstovi su obogaćeni ilustracijskim prilogom iznimne dokumentarne vrijednosti, bilo da se radi o amblematskoj ilustraciji koja vizualno kodira sadržaj ili slici koja je dokumentirana opisima na kraju teksta. Knjiga „Misli o arhitekturi“ dat će mogućnost budućim generacijama studenata i stručnjaka da uvijek iznova uživaju u Magaševim tumačenjima protkanim osobitom erudicijom i rijetkom retoričkom vještinom.
150,00 kn

Snješka Knežević: Zagreb u škarama

Snješka Knežević: Zagreb u škarama Izdavač: UPI-2M PLUS Godina: 2018. Uvez: meki Broj stranica: 255 U knjizi autorice dr. sc. Snješke Knežević, povjesničarke umjetnosti, novinarke i književne prevoditeljice, sabrani su tekstovi objavljivani u novinama, tjednicima, časopisima i portalima uglavnom od 2014. do 2016. godine, grupirani u devet tematskih cjelina. Gotovo svi su potaknuti destruktivnim odnosom prema baštini: povijesnim urbanim ambijentima i spomenicima. Zlouporaba vrijednosti koje tvore identitet neke sredine, nekog grada, čak i nacije sve je više pravilo. One se bezobzirno stavljaju u funkciju turističke industrije, proizvodnje zabave i razonode ili – kao u Dubrovniku, filmskoj industriji i screen- turizmu, a u istoj mjeri podređuju zahtjevima prometa. Autorica uočava negativne promjene u povijesnom središtu Zagreba, ali i u drugim hrvatskim gradovima te upozorava na njihovu materijalnu i simboličnu degradaciju. Povjesničar grada (urbanizma i arhitekture, kontinuiteta i identiteta) mora se usredotočiti na etičku misiju, ima li moralne svijesti, upozoriti na simptome razaranja i zagovarati putove sanacije i trajnog očuvanja – poruka je ovih tekstova. Knjiga je namijenjena širokoj čitalačkoj publici, svima koji uviđaju važnost očuvanja identiteta i opstojnosti kulture, društva i nacije, onima koji odlučuju i onima koji svojim angažmanom mogu utjecati i apelirati–arhitektima, urbanistima, povjesničarima umjetnosti, konzervatorima.
150,00 kn

Zvonko Pađan : Arhitektura prirode

Nastanak i razvoj umijeća građenja od prapočetaka do pojave čovjeka Knjiga obuhvaća temeljne vrijednosti gradbe u prostoru i pridonosi uvođenju još uvijek nepriznatih općih kriterija u vrednovanju svekolike gradbe u prostoru. Pokušala se formulirati opća
140,00 kn

Bernard Tschumi: Arhitektura i disjunkcija

Poznato je da senzualnost nadvladava i najracionalnije građevine. Arhitektura je konačni i erotski čin. Dovedite je do krajnosti i ona će razotkriti i tragove razuma i osjetilno iskustvo prostora. Istodobno Avangardni teoretičar i arhitekt Bernard Tschum
139,00 kn

Materijali i konstrukcije u arhitekturi vanjskh prostora

U suradnji Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i UPI2M BOOKS objavljena je knjiga Materijali i konstrukcije u arhitekturi vanjskh prostora, autora dr.sc. Damira Krajnika. Knjiga je značajan doprinos prepoznavanju značaja vanjskih prostora, a jačanjem ekološke svijesti i težnjom za održivim građenjem raste i zanimanje za sve češćim korištenjem tradicionalnih lokalno dostupnih materijala kao i tradicionalnih konstrukcija poput suhozida, zidova od zbijene gline i sl. Prikazom osnovnih tehničkih i oblikovnih obilježja pojedinih materijala i konstrukcija, u kontekstu primjene u specifičnim uvjetima vanjskih prostora, olakšano je upoznavanje i razumijevanje principa njihova korištenja. Bogato ilustrirana (nacrti, sheme, fotografije, tabele) daje detaljan prikaz izvedbe vanjskog prostora kao integralnog dijela arhitekture zgrada (parterno i hortikulturno uređenje građevne čestice, izvedba ravnih krovova, terasa, vertikalnih vrtova) ili kao samostalne projektne teme (projektiranje i izvedba pejsažnih predjela, parkova, perivoja, trgova, ulica, igrališta). U prvom dijelu knjige obrađena su tehnička i oblikovna svojstva pojedinih materijala, dok se drugi dio bavi principima projektiranja i izvedbe različitih tipova konstrukcija te elemenata opreme, rasvjete i vode. Obzirom na izuzetno opširnu materiju, klasifikacija i prikaz obilježja fokusirani su na aspekte bitne za razumijevanje njihove praktične primjene u arhitekturi vanjskih prostora. Knjiga je primarno koncipirana kao nastavni materijal kolegija Primjena materijala i konstrukcija u perivojnoj arhitekturi na diplomskom studiju Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, no vrijedna je građa studentima drugih fakulteta te arhitektima i stručnjacima koji se u praksi bave projektiranjem i izvedbom arhitektonskog i krajobraznog uređenja vanjskih prostora.
130,00 kn

Tomislav Pavelić: O busenu trave pod stopalom

Knjiga donosi deset eseja koji oslovljavaju deset različitih tema bitnih za promišljanje i stvaranje u sferi arhitekture i koji duboko propituju njezine temeljne zadaće, potencijale, izazove, odgovornosti te slojeve kompleksnosti. Ovim autentičnim tekstov
130,00 kn

Mladen Obad-Šćitaroci: Hrvatska parkovna baština

Iz sadržaja knjige: Teorija obnove i zaštite parkovne arhitekture, Prirodni uvjeti, Identifikacija i registracija..... Hrvatska parkovna baština: zaštita i obnova
120,00 kn

Karlovački proizvod za 5 kontinenata

Karlovački proizvod za 5 kontinenata Tvornica potkivačkih čavala Mustad, KarlovacMirjana Goršić; Ante Pavić; Ivan Baić; Igor Čulig; Marica Basar Karlovac: Nakladništvo Društva arhitekata, građevinara i geodeta; Biblioteka Psefizma, 2000. Predgovor: Ljiljana Šepić. Grad Karlovac krajem 19. i početkom 20. stoljeća (a naročito od 1908. godine kada je kraj Ozlja proradila prva hidrocentrala) započinje industrijski razvoj pa dobiva naziv i "hrvatskog Manchestera". Sagrađen je cijeli niz manjih industrijskih pogona, a među njima je bila i tvornica "Mustad". Zgrada tvornice, prvotno građena kao tvornica ulja, prenamijenjena je u tvornicu potkivačkih čavala. Ova je nevelika monografija posvećena ovom primjeru industrijske arhitekture i doprinos naporima za zaštitu ovog kompleksa kao dijela graditeljske baštine.
120,00 kn

Sena Sekulić-Gvozdanović: Žena u arhitekturi

Nakladništvo hrvatskih arhitekata, Zagreb Knjiga autorice odgovara na pitanje o ženi kreatoru u povijesti arhitekture na temelju impozantnih literarnih i slikovnih izvora o tom svojevrsnom "ženskom pitanju". To se moglo postići gotovo pri kraju našeg stoljeća kad su žene arhitektice napokon stekle punu profesionalnu afirmaciju u muškom društvu arhitekata. Prikazan je,dakle,ženski udio u arhitektonskom stvaralaštvu od starog vijeka do danas u svim zemljama i kontinentima.
120,00 kn

Tko je tko u hrvatskoj arhitekturi: 1997-98

Tko je tko u hrvatskoj arhitekturi: 1997-98 (Biblioteka Psefizma)
120,00 kn

Paul Virilio: Brzina oslobađanja

Najdalekosežnija i najradikalnija knjiga Paula Virilija govori o autorovom pogledu na urbani život i odlučno se zalaže novu etiku percepcije i novu ekologiju, koja se neće brinuti jedino o zaštiti prirodnog svijeta od zagađenja i razaranja, nego će se boriti protiv razaranja urbanog, društvenog svijeta koji takvim postaje uslijed pretjeranog razvoja tehnologija nadzora i virtualnosti.
120,00 kn

Bernard Cache: Pokreti zemlje

Bernard Cache: Pokreti zemlje Knjiga potiče na promišljanje o arhitekturi, o vizualnoj estetici i uklapa se u širi razvojni projekt čiji je cilj uspostava lanca industrijske proizvodnje nestandarnih predmeta.
120,00 kn

John Reichman: Konstrukcije

John Reichman: Konstrukcije Biblioteka Psefizma, 2000. Meki uvez s klapnom 15x20cm 176p Prijevod Vlatka Valentić
120,00 kn

Feđa Vukić: Grad kao identitetski sustav

Knjiga “Grad kao identitetski sustav” nastala je slijedom teorijsko-kritičke analize zamisli o “brendingu” zajednice (place branding, city branding) kojem se argumentirano kao alternativa nude pozicija i termin \"identitetski sustav\". Ta je tema uporište
120,00 kn

Iz arhitektonske ostavštine Josipa Seissela

Iz arhitektonske ostavštine Josipa Seissela / Donacija Silvane Seissel. From the Arhitectural legacy of Josip Seissel / The Silvana Seissel Donation. Urednica i tekst (hrvatski i engleski jezik) Ivana Kancir. Fotografije Ana Opalić, Jasenko Rasol i Filip
120,00 kn

Od Bauhausa do našeg doma

Hrvatsko izdanje klasika Toma Wolfea “Od Bauhausa do našeg doma” u prijevodu Marine Leustek objavila je naklada Postscriptum u studenom 2007.
120,00 kn

Vjenceslav Richter: Arhitektura za humaniji svijet

Izložba Arhitektura za humaniji svijet − Jugoslavenski paviljon Vjenceslava Richtera za Expo 58, na 1. katu prostora za povremene izložbe, tematizira ulogu propagandnih izložbi od druge polovice 1940-ih do sredine 1960-ih godina u promociji nacionalnog id
120,00 kn

Olga Maruševski & Sonja Jurković: Maksimir - The Famed Coatian Landscaped Garden

Ova zanimljiva knjiga predstavlja perivoj Maksimir na dva načina: kao spomenik kulture i kao parkovnu kompoziciju. Kulturno-povijesno i umjetničko oblikovanje Maksimira predstavljeno je brojnim fotografijama u boji. Sadržaj knjige primjeren je najširemkru
100,00 kn

Nikola Polak, urednik: Čovjek i prostor

Interview Neven Šegvić. Muzej arhitekture. Nikola Polak: Vinski podrum Kabinet. Ivan Oštrić: Poslijepodne jednog arhomana. Ivan Crnković. Zvonko Maković: Ukrajinska avangarda...
100,00 kn

Neven Šegvić, urednik: Arhitektura 11-12. Godina 1948.

Urednik Neven Šegvić. Pišu: Josip Seissel, Ivo Vitić, Milorad Macura, Urlich, Žerjavić, Tišina, Karaman, Hinko Bauer...
100,00 kn