Arhitektura

Sortiraj po
Prikaži po stranici

Arhitektonski dijalozi

Edicija objavljena u tri sveska zbirka je fokusiranih intervjua u kojima se s ključnim akterima struke propituju misli o hrvatskoj arhitekturi i oblikovanju na početku 21. stoljeća. U svakoj je knjizi postavljeno 21 identično, tematski formatirano pitan
150,00 kn

Marina Bagarić: Radovan Tajder

U nakladi Muzeja za umjetnost i obrt i nakladničke kuće UPI2M BOOKS objavljena je monografija Radovana Tajdera, jednog od najproduktivnijih hrvatskih arhitekata, pod nazivom Radovan Tajder. Arhitektura-arhitekt, autorice i urednice Marine Bagarić. U
150,00 kn

Jerko i Tomislav Marasović: Diocletian palace

Englesko izdane knjige Dioklecijanova palača, autora Jerka i Tomislava Marasovića. Gotografije Nenad Gattin. Tvrdi uvez s ovitkom, zora Zagreb 1968. godine. Stanje knjige - odlično.
150,00 kn

Zlatko Karač, Alen Žunić: Zagreb Architecture Guide – An Anthology of 100 Buildings

Englesko izdanje Antologijskog arhitektonskog vodiča Zagreba prvi je pregled višestoljetne zagrebačke arhitekture kroz prikaz najznačajnijih građevina od srednjeg vijeka do danas namijenjen inozemnoj čitalačkoj publici. Antologiju su priredili Alen Žunić
150,00 kn

Jože Plečnik: Projekti i realizacije u Hrvatskoj 1909-1956

Jože Plečnik - Projekti i realizacije u Hrvatskoj 1909-1956. Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 2000. godine. Predgovor, koncepcija izložbe Vladimir Maleković. Gotografije, skice, nacrti. Oblikovanje kataloga Studio Rašić.
150,00 kn

Lajos Czeizing: Budapest vu par un architecte

Francuski jezik. Izdanje iz 1972. godine. Trdi vz s ovitkom. Lajos Czeizing - fotografije. B&w photo illus. on almost every page All text in French. Budapest Through the Eyes of an Architect Pal Granasztoi
150,00 kn

Borka Bobovec: 2/2 XX

Odabirom arhitektonskih dijela i protagonista autorica monografije, Borka Bobovec, opisuje vrijeme turbulentnog stvaranja novih država, novih odnosa između istoka i zapada, drugačijeg, snažnog i prodornog gospodarstva s jedne strane i siromaštva s druge,
150,00 kn

Borislav Doklestić: Zagreb kakav ni/je

Knjiga oslikava tranzicijske prakse u urbanizmu Zagreba pokušavajući ih komparirati sa onim u razvijenijim sustavima Europe. Dobar dio tekstova sačinjavaju stručni članci objavljeni u dnevnom tisku (Vjesnik, kulturna rubrika) i stručnim časopisima (ČIP i
150,00 kn

Boro Pavlović i Branko Vasiljević, uredili: Ar 59

Ar 59 - Urbanističko arhitektonski projektni biro. Pregled radova 1959 - 1971. Boro Pavlović i Branko Vasiljević, uredili.
150,00 kn

Željko Stojanović: Arhitektura u Hrvatskoj 1945-1985

Popularna “ljubičasta” Arhitektura kroz obrade važnih tema i cjelovite prikaze ondašnje valorizirane produkcije, donosi sustavni pregled arhitektonskog djelovanja u Hrvatskoj nakon drugog svjetskog rata. Knjiga sadrži prikaze preko stotinu arhitektonskih
150,00 kn

Lada Kavurić, za izdavača: Arhtektura 189 - 195

Čikaška škola, Lejla Dobronić, Noviji projekti Renza Piana, Suvremeni arhitekti u Jordanu, Bljesak u Veneciji - Neven Šegvić, Rudolf Lubynski....
150,00 kn

Radovan Miščević: Fenomen grada

Monografija uglednog urbanista i arhitekta Radovana Miščevića 'Fenomen grada' prvi je opći pregled iz pera hrvatskog autora o povijesti grada i značenju tog fenomena u razvoju civilizacije, kao i svojevrsna sinteza autorova dugogodišnjeg urbanističkog i a
150,00 kn

Boris Magaš: Misli o arhitekturi

Predstavljamo 2. dopunjeno izdanje knjige Boris Magaš – Misli o arhitekturi koju je priredio dr.sc. Alen Žunić. Uz ostalo, u ovome izdanju ažurirana je autorova bibliografija jer je posthumno objavljeno još nekoliko njegovih tekstova koji su se pojavili u novim pretiscima. Time je pokriven vremenski raspon publikacija od 1962.- 2017. godine, a zahvaljujući novim istraživačkim prinosima objavljenim u zborniku Znanstvenog simpozija o arhitekturi Borisa Magaša, održanog u Karlovcu 2014. godine, precizirani su i neki podaci u njegovoj biografiji. Za drugo je izdanje uvodna studija o Magaševu teorijskom, znanstvenom i publicističkom opusu priređena i u engleskom prijevodu što će, nadamo se, doprinijeti boljem poznavanju i diseminaciji njegova pisana opusa u inozemstvu. Na koncu, napravljen je i redizajn naslovnice što knjizi daje atraktivniji vizualni identitet prožet motivom Magaševe arhitekture. Knjiga donosi 40 ključnih tekstova akademika Borisa Magaša nastalih u razdoblju od 1962.–2013., stvaraoca u čijem profilu je spojen veliki talent arhitekta i znanstvenika-teoretičara, dubokog poznavatelja naše i svjetske kulture. U knjigu su uvršteni vrijedni dosad neobjavljeni tekstovi, primjerice odabrana poglavlja iz autorovog doktorata, ili recentni radovi koji drugdje još nisu publicirani. Tekstovi su nizani kronološki jer za sagledavanje geneze Magaševe teorijske misli posebno je zanimljiv slijed tema koje su ga zaokupljale u pojedinim razdobljima. Na taj način moguće je sagledati teorijski, znanstveni i publicistički opus akademika Magaša kroz njegov kritički odnos ali i afirmativni pristup utemeljen na principima dubljim od subjektivnih reakcija. Tekstovi su obogaćeni ilustracijskim prilogom iznimne dokumentarne vrijednosti, bilo da se radi o amblematskoj ilustraciji koja vizualno kodira sadržaj ili slici koja je dokumentirana opisima na kraju teksta. Knjiga „Misli o arhitekturi“ dat će mogućnost budućim generacijama studenata i stručnjaka da uvijek iznova uživaju u Magaševim tumačenjima protkanim osobitom erudicijom i rijetkom retoričkom vještinom.
150,00 kn

Anamnesis-Dijalozi umjetnosti u javnom prostoru

Sandra Uskoković: Anamnesis-Dijalozi umjetnosti u javnom prostoru UPI2M, 2019. Knjiga je posvećena kulturnim i umjetničkim praksama koje uspostavljaju nove modele aktivnog sudjelovanja u stvaranju i mijenjanju kako urbane kulture tako i samog urbanog prostora s ciljem njegova slojevitijeg shvaćanja i korištenja. Kritička studija monografskog tipa na temu opstojnosti i spoznajnih potencijala umjetničkih intervencija u javnom prostoru grada, tematski je aktualna u ovo vrijeme krize i kritičkog preispitivanja praksi stvaranja grada u domeni javnog prostora. Djelo je izvoran i značajan doprinos razvoju znanosti jer obuhvaća tematski raspon koji do sada nije bio znanstveno sakupljen i obrađen u nacionalnim okvirima, a rijetka su izdanja ovoga tipa i u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj sredini. Iznimno je važna prisutnost i značajno djelovanje organizacija i udruga posvećenih alternativnim načinima shvaćanja i korištenja javnog prostora u Hrvatskoj. Autorica tako svoje teze potkrepljuje konkretnim primjerima umjetničkih i aktivističkih udruga i umjetnika koji na njima svojstven način umjetničkog djelovanja upozoravaju na važnost interakcije umjetnosti i prostora ali na pitanje njegove održivosti i funkcionalnosti.
150,00 kn

Snješka Knežević: Zagreb u škarama

Snješka Knežević: Zagreb u škarama Izdavač: UPI-2M PLUS Godina: 2018. Uvez: meki Broj stranica: 255 U knjizi autorice dr. sc. Snješke Knežević, povjesničarke umjetnosti, novinarke i književne prevoditeljice, sabrani su tekstovi objavljivani u novinama, tjednicima, časopisima i portalima uglavnom od 2014. do 2016. godine, grupirani u devet tematskih cjelina. Gotovo svi su potaknuti destruktivnim odnosom prema baštini: povijesnim urbanim ambijentima i spomenicima. Zlouporaba vrijednosti koje tvore identitet neke sredine, nekog grada, čak i nacije sve je više pravilo. One se bezobzirno stavljaju u funkciju turističke industrije, proizvodnje zabave i razonode ili – kao u Dubrovniku, filmskoj industriji i screen- turizmu, a u istoj mjeri podređuju zahtjevima prometa. Autorica uočava negativne promjene u povijesnom središtu Zagreba, ali i u drugim hrvatskim gradovima te upozorava na njihovu materijalnu i simboličnu degradaciju. Povjesničar grada (urbanizma i arhitekture, kontinuiteta i identiteta) mora se usredotočiti na etičku misiju, ima li moralne svijesti, upozoriti na simptome razaranja i zagovarati putove sanacije i trajnog očuvanja – poruka je ovih tekstova. Knjiga je namijenjena širokoj čitalačkoj publici, svima koji uviđaju važnost očuvanja identiteta i opstojnosti kulture, društva i nacije, onima koji odlučuju i onima koji svojim angažmanom mogu utjecati i apelirati–arhitektima, urbanistima, povjesničarima umjetnosti, konzervatorima.
150,00 kn

Sakralna arhitektura Zagreba u 20. stoljeću – katoličke liturgijske građevine

Sakralna arhitektura Zagreba u 20. stoljeću – katoličke liturgijske građevine Sakralna arhitektura kao arhitektonska tema prati cijelu povijest ljudske civilizacije. Čovjekova zaokupljenost duhovnim prožela je sve etape povijesti civilizacije. Izričajni vokabular sakralne arhitekture proizlazio je iz duha vremena u kojem je nastajala i mijenjao se kroz različita stilska razdoblja. Tema ove knjige jest sakralna, specifično liturgijska arhitektura (sakralna arhitektura u kojoj se odvija liturgijski obred) u Zagrebu u 20. stoljeću. U Zagrebu je u 20. stoljeću sagrađeno 47 liturgijskih građevina, a početkom 21. stoljeća još 12. U knjizi je sistematiziran opsežan arhivski materijal cjelokupnog liturgijskog graditeljskog naslijeđa grada Zagreba u 20. stoljeću u vidu kataloga svih izgrađenih građevina. U uvodnom poglavlju autorica uvodi čitatelja u problem sakralne arhitekture 20. stoljeća kratko analizirajući prethodna povijesna razdoblja. U prvom poglavlju knjige obrađuje se genealogijski slijed izgradnje liturgijskih građevina u Zagrebu i značenje liturgijskih građevina u urbanističkim planovima Zagreba kroz cijelo 20. stoljeće. U trećem poglavlju napravljena je stilska raščlamba sistematiziranog materijala te se analiziraju arhitektonska, urbanistička i obilježja liturgijskih građevina sa aspekta liturgijske funkcije. U zadnjem poglavlju knjige analizira se i vrjednuje doprinos sakralnih liturgijskih građevina Zagrebu 20. stoljeća europskoj sakralnoj arhitekturi. Ova knjiga predstavlja veliki doprinos istraživanju povijesti gradograditeljtva Zagreba. Knjiga rasvjetljava područje arhitektonskog stvaralaštva koje do sada nije obrađeno.
150,00 kn

Programi i manifesti arhitekture XX. stoljeća

Programi i manifesti arhitekture XX. stoljeća Priredio Ulrich Conrads ; preveo Nikica Petrak. Prijevod djela: Programs and manifestous of the 20th century architecture, Str. XIII-XXIII: Predgovor hrvatskom izd. / K. Rogina, Zastupljeni autori: Viktor Kovačić, Henry van de Velde, Hans Poelzig Conradsov izvornik sadrži 68 programatskih napisa u originalnom obliku. Objavljen 1964., u hrvatskom izdanju dopunjen je nizom kasnijih međunarodnih tekstova o arhitekturi te hrvatskim prilozima od 1900. do 1995.
150,00 kn

Peter Blake: Majstori graditelji

Majstori graditelji / Peter Blake ; prijevod Nikica Petrak ; Marijan Hržić. Karlovac : Naklada društva arhitekata, građevinara i geodeta, 1998 IX, 399 str. : ilustr. ; 20 cm Prijevod djela: The master builders.
150,00 kn

Zvonko Pađan : Arhitektura prirode

Nastanak i razvoj umijeća građenja od prapočetaka do pojave čovjeka Knjiga obuhvaća temeljne vrijednosti gradbe u prostoru i pridonosi uvođenju još uvijek nepriznatih općih kriterija u vrednovanju svekolike gradbe u prostoru. Pokušala se formulirati opća
140,00 kn

Bernard Tschumi: Arhitektura i disjunkcija

Poznato je da senzualnost nadvladava i najracionalnije građevine. Arhitektura je konačni i erotski čin. Dovedite je do krajnosti i ona će razotkriti i tragove razuma i osjetilno iskustvo prostora. Istodobno Avangardni teoretičar i arhitekt Bernard Tschum
139,00 kn

Tomislav Pavelić: O busenu trave pod stopalom

Knjiga donosi deset eseja koji oslovljavaju deset različitih tema bitnih za promišljanje i stvaranje u sferi arhitekture i koji duboko propituju njezine temeljne zadaće, potencijale, izazove, odgovornosti te slojeve kompleksnosti. Ovim autentičnim tekstov
130,00 kn

Materijali i konstrukcije u arhitekturi vanjskh prostora

U suradnji Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i UPI2M BOOKS objavljena je knjiga Materijali i konstrukcije u arhitekturi vanjskh prostora, autora dr.sc. Damira Krajnika. Knjiga je značajan doprinos prepoznavanju značaja vanjskih prostora, a jačanjem ekološke svijesti i težnjom za održivim građenjem raste i zanimanje za sve češćim korištenjem tradicionalnih lokalno dostupnih materijala kao i tradicionalnih konstrukcija poput suhozida, zidova od zbijene gline i sl. Prikazom osnovnih tehničkih i oblikovnih obilježja pojedinih materijala i konstrukcija, u kontekstu primjene u specifičnim uvjetima vanjskih prostora, olakšano je upoznavanje i razumijevanje principa njihova korištenja. Bogato ilustrirana (nacrti, sheme, fotografije, tabele) daje detaljan prikaz izvedbe vanjskog prostora kao integralnog dijela arhitekture zgrada (parterno i hortikulturno uređenje građevne čestice, izvedba ravnih krovova, terasa, vertikalnih vrtova) ili kao samostalne projektne teme (projektiranje i izvedba pejsažnih predjela, parkova, perivoja, trgova, ulica, igrališta). U prvom dijelu knjige obrađena su tehnička i oblikovna svojstva pojedinih materijala, dok se drugi dio bavi principima projektiranja i izvedbe različitih tipova konstrukcija te elemenata opreme, rasvjete i vode. Obzirom na izuzetno opširnu materiju, klasifikacija i prikaz obilježja fokusirani su na aspekte bitne za razumijevanje njihove praktične primjene u arhitekturi vanjskih prostora. Knjiga je primarno koncipirana kao nastavni materijal kolegija Primjena materijala i konstrukcija u perivojnoj arhitekturi na diplomskom studiju Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, no vrijedna je građa studentima drugih fakulteta te arhitektima i stručnjacima koji se u praksi bave projektiranjem i izvedbom arhitektonskog i krajobraznog uređenja vanjskih prostora.
130,00 kn

Karlovački proizvod za 5 kontinenata

Karlovački proizvod za 5 kontinenata Tvornica potkivačkih čavala Mustad, KarlovacMirjana Goršić; Ante Pavić; Ivan Baić; Igor Čulig; Marica Basar Karlovac: Nakladništvo Društva arhitekata, građevinara i geodeta; Biblioteka Psefizma, 2000. Predgovor: Ljiljana Šepić. Grad Karlovac krajem 19. i početkom 20. stoljeća (a naročito od 1908. godine kada je kraj Ozlja proradila prva hidrocentrala) započinje industrijski razvoj pa dobiva naziv i "hrvatskog Manchestera". Sagrađen je cijeli niz manjih industrijskih pogona, a među njima je bila i tvornica "Mustad". Zgrada tvornice, prvotno građena kao tvornica ulja, prenamijenjena je u tvornicu potkivačkih čavala. Ova je nevelika monografija posvećena ovom primjeru industrijske arhitekture i doprinos naporima za zaštitu ovog kompleksa kao dijela graditeljske baštine.
120,00 kn

Sena Sekulić-Gvozdanović: Žena u arhitekturi

Nakladništvo hrvatskih arhitekata, Zagreb Knjiga autorice odgovara na pitanje o ženi kreatoru u povijesti arhitekture na temelju impozantnih literarnih i slikovnih izvora o tom svojevrsnom "ženskom pitanju". To se moglo postići gotovo pri kraju našeg stoljeća kad su žene arhitektice napokon stekle punu profesionalnu afirmaciju u muškom društvu arhitekata. Prikazan je,dakle,ženski udio u arhitektonskom stvaralaštvu od starog vijeka do danas u svim zemljama i kontinentima.
120,00 kn