Arhitektura

Sortiraj po
Prikaži po stranici

Mirjana Sanader: Ancient Greek and Roman cities in Croatia

The remains of the ancient Greek and Roman cities in Croatia and their architectural characteristics are a subject of an ever-growing public interest. Croatia is not alone in this. In many other countries mat have inherited and preserved its ancient monum
200,00 kn

Tomislav Premerl, urednik: Hrvatska arhitektura u XX. stoljeću

U ovome zborniku radova sa znanstvenoga skupa što ga je Matica hrvatska organizirala u studenome 2007. predstavljeni su radovi dvadeset i osmero uglednih hrvatskih kritičara, teoretičara i povjesničara arhitekture, u kojima su sintetizirane i valorizioran
200,00 kn

Janez Koželj: Arhitektov Bilten 1981.

Arhitektov Bilten - Katalog k razstavi - Ljubljana 1981. godine. Predgovor Jurij Kobe.
200,00 kn

Grad Split i arhitekt Ante Kuzmanić

Grad Split i arhitekt Ante Kuzmanić Autor:grupa autora Izdavač UPI-2M PLUS 375pp Splitski arhitekt Ante Kuzmanić, autor značajnih projekata i dobitnik niza priznanja za svoje realizacije, u knjizi Grad Split i arhitekt Ante Kuzmanić bilježi više od 30 godina arhitektonske prakse, preispituje stečena iskustava i vrijednosti u njima, kako bi identificirao aktivnosti i strategije koje je potrebno provesti u budućnosti. Stoga ova knjiga nije standardna monografija (većinu tekstova napisao je sam Kuzmanić) već je istovremeno i monografija i teorijski tekst o pojedinim urbanističkim i arhitektonskim fenomenima, a pored toga ima i obilježja memoarske proze. Knjiga je koncipirana u tematski različita poglavlja u kojima su, uz profiliranu zajedničku temu, prikazana Kuzmanićeva viđenja arhitektonske prakse popraćena njegovim odabranim realizacijama i projektima. Autor uvodnih tekstova u svako poglavlje je Vedran Mimica, a detaljne prikaze pojedinih realizacija i projekata napisala je urednica knjige Sanja Matijević Barčot. Knjiga je to o gradu Splitu koja kroz Kuzmanićeva viđenja zbivanja na gradskoj planerskoj i projektantskoj sceni tijekom proteklih desetljeća, nudi odgovore na brojna pitanja ali i vizije razrješavanja problema.
200,00 kn

Misao u arhitekturi: Velimir Neidhardt

Arhitektonski opus akademika Velimira Neidhardta, jednoga od ključnih protagonista hrvatske kasne moderne čija su djela obilježena i decentnim refleksijama na postmodernu, metabolistički i high-tech izričaj, često je nagrađivan i objavljivan, a neke od njegovih realizacija već danas su uvrštene u antologije naše novije arhitekture. Istovremeno s projektantskim djelovanjem postupno je gradio i vlastiti teorijski opus – arhitektonsku misao koja se razvijala kroz brojne objavljene diskusije, znanstvene članke, kritike i osvrte, strukovne manifeste i knjige... Od prvoga njegova objavljenog teksta napisanog 1968. do danas, tijekom 50 godina djelovanja teorijski je diskurs postao neizostavan dio Neidhardtova stvaralačkog prosedea, a ideja ova knjige jest pružiti cjelovit kritički uvid u tu opsežnu i plodnu sferu njegove pisane riječi. Uz 90 autorskih tekstova, knjiga u zasebnoj cjelini donosi i deset intervjua koji s ležernijom, razgovornom formom ideje i misli Velimira Neidhardta prezentiraju na živ i zanimljiv način, blizak širem krugu čitatelja. Usto, u publikaciju je uključeno i dvadeset odabranih tekstova uglednih kritičara i teoretičara koji su pisali o Neidhardtovim djelima kako bi se \'metodom retrospekcije\' iznova mogao pratiti valorizacijski slijed njegova pozicioniranja u hrvatskoj arhitekturi i urbanizmu.
200,00 kn

Drago Galić, urednik: Arhitekti - članovi Jugoslavenske akademije

Ova edicija u sažetoj formi prikazuje ne samo životopise arhitekata članova Jugoslavenske akademije (Holjac, Iveković, Antolić, Kauzlarić, Haberle, Galić, Magaš, Begović... ) već i popis njihovih najkarakterističnijih djela, koja dokazuju da se u tom stva
200,00 kn

Ivo Maroević: Graditeljska obitelj Grahor

Društvo historičara umjetnosti Hrvatske, Zagreb 1968. godine. Tvrdi uvez + ovitak. Obitelj Grahor bila je tipična domaća porodica, koja u toku triju generacija, što ćemo ih pratiti, pokazuje početan bljesak, a zatim postupan i stalan pad, koji će je u tre
200,00 kn

Vinko Penezić i Krešimir Rogina : Tko se boji vuka još u digitalnoj eri

Aaron Betsky, umjetnički direktor arhitektonske izložbe u sklopu Venecijanskog Bijenala pozvao je hrvatske arhitekte Vinka Penezića i Krešimira Roginu da sagrade instalaciju u Corderijama Arsenala specijalno za potrebe predstavljanja na temu 'Out there: A
199,00 kn

Vinko Penezić i Krešimir Rogina : Who's Afraid of Big Bad Wolf in Digital Age

Englesko izdanje monografije ''Tko se boji vuka još u digitalnoj eri'' o nastupu na Venecijanskom bijenalu arhitekture Hrvatski najnagrađivaniji i svjetski priznati arhitekti Vinko Penezić i Krešimir Rogina pozvani su da se po prvi puta u povijesti hrv
199,00 kn

Hivzija Hasandedić : Spomenici kulture turskog doba u Mostaru

U glavnom dijelu knjige koji je podijeljen prema vrstama objekata i institucija Hasandedić je donio niz vrijednih historijskih podataka o spomenicima Mostara i dao njihov kratak opis. On ovdje nije obradio samo kulturne spomenike u užem smislu već ”sve št
180,00 kn

Krešimir Rogina: Abecedarij arhitekture

Autorova "znanstvena autobiografija" koja govori više o tome odakle dolazi, a manje kamo stremi, u vidu kolumne objavljivana u subolnjem kulturnom dodatku Jutarnjeg lista od 6. travnja 2002. do 12. travnja 2003.
160,00 kn

Željko Bodegrajac: Obnova Starog Zagreba - izazovi budućnosti.

Obnova Starog Zagreba - izazovi budućnosti. Revitalizacija i rekonstrukcija historijske jezgre Zagreba / Željko Bodegrajac
150,00 kn

Ivan Juras: Arhitektura između verbalnog i vizualnog

U ovoj knjizi teoretskih tekstova, autor, profesor Arhitektonskog fakulteta obrađuje različitost struktura verbalnog i vizualnog jezika te nemogućnosti neposrednog prijenosa figura i značenja iz jednog sustava u drugi kao i kakva je pozicija arhitekture i
150,00 kn

Andrej Uchytil: Dubrovačke pouke arhitekta Nevena Šegvića

Istraživanje obilne referentne građe i trinaestogodišnje svakodnevno djelovanje uz prof. Šegvića rezultiralo je izborom opusa pomoću kojeg je Uchytil utvrdio suštinske profesorove pouke. Nakon disertacije “ Opus arhitekta Nevena Šegvića” obranjene 2002. n
150,00 kn

Alen Žunić, Zlatko Karač : Antologijski arhitektonski vodič Zagreba

Antologijski arhitektonski vodič Zagreba, vodič koji po prvi put na jednom mjestu donosi sve najvažnije točke zagrebačke arhitekture kroz pregled najznačajnijih građevina od srednjeg vijeka do danas. Antologiju su priredili Zlatko Karač i Alen Žunić, vođe
150,00 kn

Ljerka Regula - Bevilacqua: Botanički vrt

U knjizi se obrađuje vrijeme od utemeljenja Botaničkog vrta - nezaobilaznoga kulturnopovijesnog spomenika hrvatske metropole - do danas. Posebice je zanimljiv ilustrativni materijal (stari dokumenti, nacrti i fotografije te višebojne slike raznolikih
150,00 kn

J,M.Richards: Moderna arhitektura

Knjiga govori o percepciji arhitekture jedong od najvećih britanskih arhitekata J. M. Richardsa i iznosi njegove stavove u pogledu arhitekture. Prevela S. Gvozdanović uz suradnju M. Viličić]
150,00 kn

Penezić i Rogina: 30 do 30

Predgovor Cedric Price - ova produbljena rasprava o djelu dvojice značajnih arhitekata u punom radnom zanosu u sebi sjdinjuje konstruktivnu kritiku i perceptivne usporedbe, Urednik Božo Biškupić. Recezenti Radovan Ivančević i Marijan Hržić. Bogato ilustri
150,00 kn

Slavko Matić & Igor Anić, urednici: Park-šume grada Zagreba

Knjiga Park-šume grada Zagreba nastala je na poticaj Akademije Šumarskih znanosti i Gradskoga ureda za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba te uz svesrdnu pomoć Uprave šuma podružnice Zagreb, Javnoga poduzeća Hrvatske šume d.o.o. Zagreb. U njoj su s gl
150,00 kn

Zlatko Karač, Alen Žunić: Zagreb Architecture Guide – An Anthology of 100 Buildings

Englesko izdanje Antologijskog arhitektonskog vodiča Zagreba prvi je pregled višestoljetne zagrebačke arhitekture kroz prikaz najznačajnijih građevina od srednjeg vijeka do danas namijenjen inozemnoj čitalačkoj publici. Antologiju su priredili Alen Žunić
150,00 kn

Borislav Doklestić: Zagreb kakav ni/je

Knjiga oslikava tranzicijske prakse u urbanizmu Zagreba pokušavajući ih komparirati sa onim u razvijenijim sustavima Europe. Dobar dio tekstova sačinjavaju stručni članci objavljeni u dnevnom tisku (Vjesnik, kulturna rubrika) i stručnim časopisima (ČIP i
150,00 kn

Boro Pavlović i Branko Vasiljević, uredili: Ar 59

Ar 59 - Urbanističko arhitektonski projektni biro. Pregled radova 1959 - 1971. Boro Pavlović i Branko Vasiljević, uredili.
150,00 kn

Jože Plečnik: Projekti i realizacije u Hrvatskoj 1909-1956

Jože Plečnik - Projekti i realizacije u Hrvatskoj 1909-1956. Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 2000. godine. Predgovor, koncepcija izložbe Vladimir Maleković. Gotografije, skice, nacrti. Oblikovanje kataloga Studio Rašić.
150,00 kn

Lajos Czeizing: Budapest vu par un architecte

Francuski jezik. Izdanje iz 1972. godine. Trdi vz s ovitkom. Lajos Czeizing - fotografije. B&w photo illus. on almost every page All text in French. Budapest Through the Eyes of an Architect Pal Granasztoi
150,00 kn