Antun Maračić: Ispražnjeni okviri

33,00 €

Antun Maračić:
Ispražnjeni okviri / Iščezli sadržaji, 1991.-2017.
Emptied frames/Vanished contents, 1991-2017
(ponovljeni rad iz 1991-1994 / remake of the work of 1991-1994
stalni postav neizvjesnog trajanja; stanje nakon akcije nepoznatog devastatora - nehotičnog "suradnika
permanent display, duration uncertain; the state after the action of an unknown devastator - inadvertent "associate"
Pet razglednica 16x10,5cm