products.discontinued

Antun Branko Šimić: Književnik I-IV

Na upit

Antun Branko Šimić: Književnik I-IV
Vrlo rijetko u ponudi. Komplet svih objavljenih brojeva.
Stanje - odlično.
Napokon, ocijenivši da je časopisa ionako malo, a Savremenik da ne ispunjava stvarne potrebe mladih pisaca, sljedeće je godine - iako ozbiljno bolestan - Šimić pokrenuo treći svoj časopis Književnik (Zagreb, 1924) i to po uzoru na bečki Die Fackel Karla Krausa. Rezimirajući iskustva nakon prvoga broja Književnika, bolesni Šimić piše: »Sada preko leta moram otići iz Zagreba radi zdravlja, a u julu se i onako malo čitaju knjige i listovi, zato sam odlučio da Književnik iziđe u augustu kao dvostruki svezak. Uveren sam da će radi toga kakve novine objaviti da ovaj list sigurno ne će više izići«. Planirani dvobroj izišao je međutim u studenome, a njegov urednik umro je samo pola godine nakon obećanoga dvobroja (izvor: Vinko Brešić)

(Na poleđini naslovne strane stoji ova bilješka: »U ovu prvu svesku nije moglo stati dosta stvari koje su bile za nju određene; u drugoj i budućim sveskama biće štampani, pored beletristike i manjih kritika, ovi članci: Matoševi stihovi; Krležine novele; Nova Drama; Ekspresionizam u nas; Upton Sinclair i američki žurnalizam; Andre Gide; Fragmenat iz jednog romana Marcela Prousta; Dvadeseti proljetni salon«.)

[A. B. Šimić]: Oval List. I(1924): 1. 1-3
André Gide: Povratak rasipnog sina: Rasipni sin. Otac ga kori. Stariji ga brat kori. Mati. Razgovor s mlađim bratom. (Morceaux Choisis, Paris 1921.). I(1924): 1. 3-5;
Josip Kulundžić: Novi teatar. I(1924): 1. 15-21
Sava Šumanović: Slikar o slikarstvu. I(1924): 1. 20-24
Antun Branko Šimić: Umetnik i Filolog. I(1924): 1. 24-31
[Antun Branko Šimić]: Karl Kraus. I(1924): 1. 31-36; I(1924): 3-4. 89-93;

I (1924): br. 2

Antun Branko Šimić: Matoš. I(1924): 2. 37-43 

A. G. Matoš: Basna. Tuga Vidika. I(1924): 2. 44
Nova drama. 45-Josip Kulundžić. I(1924): 2. 45-50
Frano Alfirević: Slepac. I(1924): 2. 50-51
Antun Branko Šimić: Marcel Proust. I(1924): 2. 51-53
Marcel Proust: Gledajući je kako spava. Fragment. I(1924): 2. 53-57
Sava Šumanović: Zašto volim Poussinovo slikarstvo. I(1924): 2. 57-59
Dragan Težak: Knjige. Hamzo Humo: »Grad rima i ritmova«. I(1924): 2. 59-62
[A. B. Šimić]: Napomene i odgovori: Marcel Proust. Jedno pismo Roze Luksemburgove. Slikarstvo i geometrija. Posle prvog sveska. O Rečima. I(1924): 2. 62-68

I (1924): br. 3-4

Antun Branko Šimić: Predavanje o Nazoru. I(1924): 3-4. 69-79
Marko Ristić: Preobraženja Dade*). Historija Literature koja nije Historija literature. I(1924): 3-4. 79-88
Antun Branko Šimić: Žurnalizam: Svedočanstvo jednog novinara. Zagrebačke novine i literatura. E pa to su novine!

I (1924): 3-4. 93-115

Albert Ehrenstein: Tubuč I(1924): 3-4. 115-136