Američki underground strip

100,00 kn

Američki underground strip. Predgovor Ješa Denegri.

Katalog izložbe. Autori Tihomir i Vladan Andjelković.

Beograd 1980. Štampa - tekst: šapirograf SKC-a

Ilustracije Grafička radionica SKC-a