Zoran Markus: Fovizam i ekspresionizam

80,00 kn

Zoran Markuš (1925–1996) diplomirao je na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Više godina radio je u Komisiji za kulturne veze sa inostranstvom. Bavio se istraživanjima iz novije istorije umetnosti i likovnom kritikom. Autor je značajnih studija o avangardnom pokretu zenitizam, više studija i eseja o srpskim umetnicima, predgovora kataloga izložbi i brojnih likovnih kritika. Njegovi najpoznatiji naslovi su: Lazar Vozarević, Miodrag Vujačić Mirski, Milan Marinković Cile i Dragan Mojović.

Autor: Zoran Markuš
Izdavač: Rad, Beograd
Izdanje: prvo / first
Uvez: meki