Nove pojave u hrvatskom slikarstvu

350,00 kn

Nove pojave u hrvatskom slikarstvu. Galerija Nova, Zagreb 1980. godine. 

Katalog izložbe. Predgovor Zvonko Maković.

Urednica Ljerka Šibenik. Plakat, katalog i pozivnica Mladen Galić.

Autori - Milivoj Bijelić, Mladen Galić, Ivo Gattin, Nina Ivančić, Marijan Jevšovar, Dean Jokanović Toumin, Julije Knifer, Ivan Kožarić, Ante Rašić, Zvonimir Santrač, Damir Sokić.

Stanje - odlično, djelimično potcrtavan tekst.