Novine Galerija SC 20-21

60,00 €

Novine Galerije Studentskog centra  20/21

Studenstki centar Sveučilišta, Galerija studentskog centra, Zagreb, Savska 25; Plakat B. Bućan, Katalog D. Tomičić, fotografije Vl. Jakolić, P. Dabac, E. Knorr, M Brüninghaus, B. Baniahmad, W. Bauer; katalog štampan u 600 primjeraka; tisak: Medicinska naklada, Zagreb, Šalata 3; za galeriju i katalog: Želimir Koščević; Jagoda Kaloper, njemačka Grupa "B-1", Glasmeier, Spindel, Hilgemann, Knubel, Boris Kelemen, Davor Matičević, Miroljub Todorović

Stanje - odlično.

Autor: Jagoda Kaloper
Izdavač: Galerija SC
Izdanje: prvo1970
Uvez: meki
Format: 29,6X42