Hrvatski cirilicki molitvenik 1512.

300,00 kn

Hrvatski ćirilički molitvenik 1512.
Dimenzije: 11 x 17 cm

Croatian cyrillic prayer book of 1512 / Kroatische kyrillische Gebetbuch aus dem Jahre 1512 / Paroissien croate en alphabet cyrillique de 1512
Glavna urednica izdanja Anica Nazor

godina izdanja: 2013.
izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Matica hrvatska, Nacionalna i sveučilišna knjižnica