Goran Trbuljak: Cecinestpasism

60,00 €

Limitirana edicija, 333 primjerka, tiskana pismom Minion Pro, na Book 80-gramskom papiru.

Cecinestpasisam je knjiga u kojoj su sabrani tekstovi koje je autor u proteklih nekoliko godina pisao s različitim povodima. Uglavnom, ti su tekstovi pisani kao predgovori vlastitim samostalnim izložbama (Samome sebi, Skica za jedan pledoaje, itd), dakle bili su objavljivani u njegovim katalozima, zatim kao pisma kolegama umjetnicima (Pismo Grupi šestorica, Botaničarim i ostalim prijateljima bilja i umjetnosti itd.). Neki tekstovi su ovom prilikom prvi puta objavljeni (Decollage, kolaž, i tkolaž, Mantre jednog umjetnika, itd).
Svojim sadržajem oni tematiziraju područje koje bi se grubo moglo nazvati, razmišljanja o umjetnosti. Pisani su na način kojim se čitatelju ostavlja prostor za slobodne zaključke, a oni mogu biti raznoliki. Čitatelju se može učiniti da su tekstovi ironični, samoironični, kritični, samokritični, cinični, šaljivi, ozbiljni i neozbiljni…
Vjerojatno će mnogi čitatelji ove knjige imati jasnu ideju što je to umjetnost, a što nije. Mnogi drugi koji to ne znaju, možda će u njoj potražiti odgovor.
Autor knjige to također ne zna i ni na jednom mjestu ne pokušava čitatelje uvjeriti u to da bi se odgovor na to pitanje mogao naći na njenim stranicama.
Sama knjiga gotovo da ima više bijelih nego otisnutih stranica, zatim stranica koje su zatvorene i tako ostavljene čitatelju na volju da ih sam otvori. Ili ne. Zapravo, da ih pročita ili ne. Knjigu se može promatrati i jednostavno kao predmet. Ona pomalo nalikuje ili na harmoniku u čijem je mjehu ostalo još malo zraka ili na vrapca koji se naduo jer se pravi važan. Ova knjiga kao objekt sadržava samo zatvorene, neobrezane stranice. One skrivaju svoju “tajnu”. Ali knjiga ima i bijele, prazne stranice, prepuštajući ih onima koji već tajne znaju, da ih tu na njima slobodno zabilježe.

 

Autor: Goran Trbuljak
Izdavač: Meandar Media, Zagreb
Izdanje: prvo/first
Godina: 2013
Uvez: meki
Format: 22
Stranica: 224