Galerija Izlog 1974-1979

133,00 €

Luksuznog, neuobičajenog formata 10x10 cm, koža. Knjiga katalog Galerije Izlog, Oktogon, Zagreb 1974-1979. Postav izložbi i komentari Zdravko Tišljar. Oblikovanje kataloga i crtež oka Željko Šegović. Tisak kataloga Krešimir Stefanović. Naklada 500. Priložen rad Ladislava Galete - trik slika (ogledalo).

Autori - Fatur, Atač, Gjivan, galeta, Petrić, Jakelić, Šulentić, Ružić, Seder, Kožarić...

Autor: Zdravko Tišljar
Izdavač: Galerija Izlog, Zagreb
Izdanje: prvo/first
Godina: 1979
Uvez: koža
Format: 10x10
Stranica: 226