Franci Zagoricnik: Nihilizem je humanizem

2.000,00 kn

Franci Zagoričnik: Nihilizem je humanizem

Znamenja 84
Maribor, 1985.

Likovna oprema Marko Pogačnik

10x18cm