Dragan Aleksic, urednik: Dada Tank, 2th editions

1.500,00 kn

Bibliofilski reprint. Tiskano u 320 numeriranih primjeraka. Izdanje je vjerna rekonstrukcija časopisa iz vremena objavljivanja 1920-ih. Pri izradi korišteni su papiri u bojama, strukturama i debljinama koji u potpunosti odgovaraju papirima na kojima su tiskani originali. Svi su brojevi otisnuti u veličini originala. Time je postignuta maksimalna vizualna ali i taktilna vjernost originalima.

Dada Tank 2th edition, Zagreb, June 1922

The edition faithfully reproduces the journal from the time of its publication in the 1920s. In the production we have used papers in the colours, structures and weights that correspond entirely to the papers on which the originals were printed. All the numbers have been printed in the original size. Thus the maximum visual and tactile faithfulness to the original has been achieved

Autor: Dragan Aleksić, urednik
Izdavač: Horetzky, Zagreb