Deklaracija Krimske konferencije

133,00 €

Deklaracija Krimske konferencije

Vrlo rijetko.

12 str. ; 16° (16 cm).

Naprijed, Zagreb 1945.