Branislava Vasic Rakocevic: Storija o ludilu u doba avangarde

100,00 kn

Avangardna književnost je koristeći prilično radikalne poetičke zahvate raskrstila sa tradicijom, ali i sa oficijelnim književnim formama nudeći alternative. Jedna od njih bila je stvaranje blisko psihopatološkom diskursu. Storija o ludilu u doba avangarde obrađuje sve načine na koji su se ovakve strukture inkorporirale u tekst srpske avangardne pripovetke, bile one samo interes za zaumno, obrađen varijacijama poznatih ili manje poznatih motiva, pokušaj sagledavanja sveta iz ugla duševno obolelih ili simulacija njihovog govora.

Autor: Branislava Vasić Rakočević
Izdavač: Službeni glasnik, Beograd
Izdanje: prvo / first
Godina: 2011
Uvez: meki
Format: 18
Stranica: 169