WOW 5 (Bosch + Bosch)

1.000,00 €

WOW 5 (Bosch + Bosch)
Signed by Bálint Szombathy
Peti broj se vezuje za izložbu Katalin Ladik i Balinta Sombatija 1978.godine u Vircburgu (Würzburg), gde su izložili vizuelnu poeziju i tele-fotografije. Nastao je o tamnošnjoj štampariji uz saradnju Petera Belova (Petera Belowa), koji je organizovao izložbu. Odgovorni urednik je bila umetnica, a materijalno, stoje iza broja ona i Sombati. Format mu je 18 x 50,5 cm, ima po 8 strana, izašao je u tiražu od 300 primeraka. Iz aspekta štampe je najreprezentativniji. Širenje se dešavalo poštom sa lica mesta. Saradnici: Ante Vukov, Nikola de Maria (Nicola de Maria) (Italija), Petr Stembera (Čehoslovačka), Bogdanka i Dejan Poznanović, Robert Rehfeld (Istočna Nemačka), Arpad F. Tot (F. Tóth Árpád) (Balatonfenyves), Vladimir Gudac (Zagreb), Gabor Tot (Tóth Gábor) (Budimpešta), Majkl Gibs (Michael Gibbs) (Engelska), Gerd Šerm (Gerd Scherm) (Zapadna Nemačka), Predrag Šiđanin, Katalin Ladik, Stive B. Koks (Stephen B. Cox) (Engelska), Mirela Bentivoljo (Mirella Bentivoglio) (Italija), Miško Šuvaković, Jožef Markulik (Markulik József), Miroslav Klivar, Horhe Karabaljo (Jorge Caraballo), Klemente Padin (Clemente Padin) , Peter Belov (Peter Below) i Balint Sombati ( Szombathy Bálint). izvor: Olga Kovačev Ninkov, viši kustos Gradskog muzeja Subotica