Gorgona, Gorgonesco, Gorgonico

60,00 €

Katalog iretrospektive u Dijonu 1989., pod nazivom Gorgona Gorgonesco Gorgonico u sklopu 47. bijenala u Veneciji 1997.

Tekstopisci: Marija Gattin
Urednik: Marija Gattin
Suradnja: A.I.A.P. UNESCO Comitao Italiano

16 p. ; ill. en noir et en coul. ; 27 cm

Engleski  i talijanskijezik

Exposition, Venise, Ex Macello, 1997

Exposition, Venise, Villa Pisani